NÁŠ PŘÍSTUP
EBOOK
SLUŽBY A CENÍK
REFERENCE
BLOG
KONTAKTUJTE NÁS

Změny v pravidlech pro DPP 

adminAFI

23.11.2023

Od ledna 2024 nás čekají významné změny v dohodách o provedení práce (DPP). Jelikož tento typ úvazků využívá v podnikání více než 90% všech zaměstnavatelů, je třeba se na tyto změny připravit. 

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

Nově se stanovují dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě DPP (a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení):

První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy (pro rok 2023 je to 10.081 Kč). Druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy (pro rok 2023 je to 16.130 Kč).

Limit 300 hodin u jednoho zaměstnavatele zůstává, ale od 1.1.2024 bude mít zaměstnanec na DPP nárok na dovolenou.

Vznik odvodové povinnosti

Nyní je počet DPP neomezený, platí pouze limit 10.000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele a 300 odpracovaných hodin ročně. Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý z výše uvedených limitů, bude již odvedeno také pojistné. Ze mzdy se mu tak strhne 6,5 % pojistného za zaměstnance, a k tomu zaměstnavatel odvede i své pojistné ve výši 24,8 %.

Evidence všech DPP

Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod. Při uzavření DPP musí být zaměstnanec prokazatelně informován o svých povinnostech (oznámit všechny uzavřené DPP) a zaměstnavatel bude mít povinnost ohlašovat veškeré DPP do registru ČSSZ, kde vznikne registr dohod. Všechny DPP tedy bude třeba hlásit úřadům.

Dovolená, rozvrh pracovní doby a příplatky nově i pro DPP

Nově budou mít zaměstnanci na DPP právo na dovolenou. V případě, že DPP trvá alespoň 4 týdny v kalendářním roce, a dohodář odpracuje nejméně 80 hodin, pak mu vznikne právo na dovolenou. Zaměstnavatel bude muset stanovit rozvrh pracovní doby předem. 

Jaký bude dopad změn v DPP

Tyto změny významně snižují administrativní a nákladovou výhodnost DPP, které se stanou srovnatelně náročné s klasickými pracovními poměry, a po překročení limitů se pro zaměstnavatele stanou stejně drahými, připadně budout muset být překlopena do jiných typů úvazků. 

Ke změně dojde v každém případě. I při dodržení všech limitů přibyde ohlašovací povinnost na ČSSZ a kontrola nároku na dovolenou. V případě, že zaměstnáváte 1 DPP a tento zaměstnanec prokazatelně nemá více dohod, dodržujete limit 300 hodin ročně a mzdu do 10.081 Kč měsíčně, tak se Vás nově bude týkat „pouze“ odesílání hlášení na ČSSZ. Platí to samozřejmě i pro více zaměstnanců, pokud u všech máte jistotu, že nemají jiné DPP. Pokud ale máte zaměstnance, kteří mají více DPP u různých zaměstnavatelů, pak bude potřeba tyto činnosti překlopit do jiného režimu, to bude znamenat nárůst nákladů pro zaměstnavatele a zaměstnanec ve výsledku dostane méně peněz. Zaměstnavatelé si budou muset dát pozor, aby včas plnili svou ohlašovací povinnost – nástupy a odchody zaměstnanců musí dle zákona nahlásit do 8 dní.

Kromě odesílání hlášení na sociálku dojde i ke zmiňované změně nároku na dovolenou. Aby nárok na dovolenou nenastal nesmí rozsah činnosti překročit 7 hodin v kalendářním měsíci. Opět je potřebné mít potvrzeno, že zaměstnanec na DPP neuzavře žádnou další DPP, resp. úhrn dohod nepřesáhne 40 % průměrné mzdy.

Doporučení

V případě, že DPP od roku 2024 pro zaměstnance s ohledem na stanovené limity nebude možná, ale přesto budete chtít pokračovat ve spolupráci, nabízejí se následující možnosti:

Našim klientům jsme samozřejmě ve spolupráci s advokátní kanceláří, se kterou spolupracujeme, schopni poskytnout revizi dokumentace DPP a taktéž v rámci služby mzdového účetnictví splnit všechny nové povinnosti zaměstnavatelů. 

Pojďme se pobavit

PETR TRÁVNÍČEK
CEO

+420 773 577 473
info@afinea.cz

AFINEA s.r.o.

Údolní 5, Brno,
602 00

IČ: 29299896
DIČ: CZ29299896

    Napište nám